fbpx
021/6541062 - Radno vreme radnim danima 08-19h subotom 09-14h tehnotronik.ns@gmail.com

LED sijalice su donele revoluciju u uštedi električne energije. U našoj ponudi ćete naći najtraženije LED sijalice za kućnu uporebu. Ako ste svesni o uštedi novca i životne sredine, verovatno ste se interesovalo o LED sijalicama jer su još energetski efikasnije i ekološki bezbednije od CFL i klasičnih sijalica. Mnoge LED sijalice imaju jedinstveni dizajn koji liči na tradicionalne klasične sijalice.
Više svetlosti, manje toplote

Light-emitting diodes (LED) su poluprovodnici. Kako elektroni prolaze kroz ovu vrstu poluprovodnika, oni se pretvaraju u svetlost. U poređenju sa inkadescentnim i CFL sijalica, LED sijalice su efikasnije za pretvaranje energije u svetlost. Zbog toga, manje energije zrači iz sijalice kao toplota. To je razlog zašto su LED sijalice hladnije u toku rada nego klasične sijalice.

Kako svetlosne diode stvaraju svetlost, one zagrejavaju dosta za njihovu veličinu. LED diode su osetljive na toplotu, tako da je važno da se toplota se udalji od njih tako da ne oštećuje poluprovodnike. Da bi se to uradilo, ova svetla trebaju hlađenje. Većina LED svetla imaju hladnjak ploču koja udaljava toplotu od svetlećih dioda preko hladnjaka ploče. Proizvođači prave hladnjak ploče od različitih materijala, ali su obično napravljene od aluminijuma. U poslednje vreme usavršavanjem modernih plastičnih materijala često je plastika efikasnija od aluminijuma. Često, hladnjak postaje deo dizajna sijalice. Hladnjak obično teži nekoliko grama i može postati vruć kada upalite svetlo. Iz ploče hladnjaka, toplota se kreće u vazduh i okružuje sijalicu. Ako postavite sijalicu u zatvorenoj kutiji, on zadržava toplotu pa je ne udaljava od hladnjaka, podižući temperaturu oko svetlećih dioda. Ovo, zauzvrat, uzrokuje pregrevanje LED dioda i skraćivanje životnog veka LED sijalica.